Bedrijfsmodel en processen in kaart brengen

Het in kaart brengen van uw bedrijfsmodel en bedrijfsprocessen is essentieel, zodat een overschakeling naar Zoho snel geregeld kan worden. Apora hanteert de "Innovators Method" om u te helpen bij het bepalen van een efficient bedrijfsmodel en hoe dit te ondersteunen met de juiste cloud applicaties.

Plan een afspraak
Bedrijfsprocessen in kaart brengen

Business Model Innovation

BMI is een onderdeel van de "Innovators Method" die vaak over het hoofd wordt gezien. Dat terwijl het één van de krachtigste manieren is om waarde voor uzelf en uw klanten te creëren, door middel van uw business model en ondersteunende bedrijfsproces. Om waarde toe te voegen aan uw organisatie, is het belangrijk om samen te werken met een Business Model Innovation Consultant om uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Door middel van dit intensieve traject kunnen bedrijfsmodellen systematisch in kaart gebracht worden, wat uiteindelijk leidt tot een implementatie. Beiden kunnen een Consultant worden gevormd door standaard instrumenten (zoals het "Questionstorming", "Business Model Canvas", "Jobs-to-be-done", "Customer Journeys",  "1-on-1 Interviews" and "Contextual on the job Interviews" ) in te zetten om waarde en processen vast te leggen, te creëren en te leveren voor klanten. 

In 3 stappen uw bedrijfsprocessen in kaart brengen

Alle bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en kunnen eenvoudigweg herhaalt worden. We bereiken dit door een iteratief proces te hanteren waarbij we werken volgens de volgende stappen:

Stap 1) Inzicht in het huidige bedrijfsmodel en de bedrijfsprocessen 

In de eerste stap stellen we een business model canvas op en beantwoorden we de volgende vragen. Hierdoor krijgen we inzicht in het huidige bedrijfsmodel en brengen we uitdagingen en andere factoren, die van belang zijn voor de overstap naar de cloud, in kaart.
 • Wat is de innovatie of cloud transformatie challenge?
 • Met welke externe factoren en trends moeten we rekening houden?
 • Welke key stakeholders zijn hierbij betrokken en hoe staan zij tegenover de gewenste uitkomsten en beperkingen in dit innovatie traject? 

Stap 2) Probleem definitie voor de overstap naar de cloud

In de tweede stap definiëren we eventuele problemen die kunnen voorkomen bij de overstap naar de cloud en de daarbij benodigde ondersteuning van de zaken zoals die zijn vastgelegd in stap 1.
 • Intensieve vraagstelling d.m.v. Customer Immersion Activiteiten (dagelijkse werkzaamheden op het gebied van productiviteit en kwaliteit te verbeteren) en achterhalen "Jobs-to-be-done" (wat wilt u bereiken) voor verschillende klantprofielen:
  • Een-op-een advies interviews
  • Contextuele interviews (door mee te lopen op de werkvloer)
  • Eventueel etnografische observaties (videobeelden). (Dit is niet nodig bij het formuleren van bedrijfsprocessen en komt alleen aan bod bij bedrijfsmodel innovatie trajecten). 
  • Creatie van de Customer Journey lines (hulpmiddel om in te zien welke stappen de klant aflegt, tot en met het afnemen van een product of dienst) en het in kaart brengen van de daarbij ondersteunende bedrijfsprocessen

  Stap 3) Oplossing

  In de laatste stap gaan we experimenteren met de oplossingen en starten met het formuleren van een prototype omgeving. Belangrijk in deze stap is de vroege ondervanging van een oplossing en deze snel op te leveren en te testen om onzekerheid te managen. Daarnaast kunnen we snel nieuwe ideeën en concept oplossingen uitproberen en opleveren. 


  De prototype omgeving wordt gedeeld met het management en medewerkers om te testen en te beoordelen. Apora maakt een vertaling  naar de software in de vorm van prototype demo's. Hierbij wordt gekeken naar:
  • Wat de kritieke vragen, technische of externe onzekerheden zijn die we beter moeten begrijpen.
  • Welke oplossingen en problemen kunnen verhelpen?
  • Wat de snelste, goedkoopste experimenten of prototypes zijn die we kunnen gebruiken om deze onzekerheden te testen.