Case Study
NMT (Training & Education)

NMT zijn experts in strategische communicatie en profilering. Ze helpen ambitieuze professionals, die regelmatig presenteren, een stap verder. Dit doen ze door middel van individuele coaching of door op maat gemaakte groepstrainingen.

Door jarenlange ervaring uit het theater toe te passen op professionele presentaties overstijgen zij de standaard buitenkant-aanwijzingen en helpen zij slimme professionals echt een stap verder in hun strategische communicatie. 
Apora - Zoho ONE

Bedrijfsnaam: NMT
Industrie: Training & Education
Type business: B2C & B2B

Pijnpunten

NMT is met de jaren uitgegroeid tot een professionele organisatie, maar had niet langer de juiste tools om deze enorme groei op een goede manier te kunnen ondersteunen. Zij ervaart uitdagingen met:

 • De huidige spreadsheet-oplossing voor het samenstellen van trainingsgroepen en het plannen van alle voorbereidende activiteiten was niet meer toereikend voor de benodigde communicatie met personen en bedrijven om professioneel over te komen.

 • Verlies van overzicht van deelnemers bij de verschillende trainingen en te weinig automatisering voor taken die steeds weer herhaald moeten worden.

 • Geen koppeling met de website. Alles komt per email binnen en veel handmatige handelingen moeten per deelnemers steeds weer herhaald worden om alles in goede banen te kunnen leiden.

 • Verkoopkansen zijn niet duidelijk in kaart gebracht, waardoor medewerkers niet goed weten wat de potentiële verkopen zijn en welke trainingsomzet NMT kan verwachten.

 • De vele partijen om mee samen te werken en af te stemmen voor de verschillende back-office applicaties, website en zakelijke activiteiten waardoor de kosten behoorlijk oplopen. 

Uitdaging

Met deze groei en pijnpunten in de business heeft NMT de volgende uitdagingen om aan te werken:

 • De keuze van één softwaresysteem waar flexibel mee om gegaan kan worden en de huidige business mee vooruit kan.
 • De juiste automatisering van de processen en handmatige handelingen die veel werk uit handen nemen.
 • Het Nederland leert door subsidietraject van de Rijksoverheid waarbij veel deelnemers verwacht worden wat zal leiden tot nog meer administratieve belasting bij de interne organisatie i.v.m. de vast te leggen audit trail op vaste mijlpalen.
 • Beheersen van de 'Total Cost of Ownership' (TCO) door niet met verschillende leveranciers te hoeven werken. 

Oplossing

Apora heeft met Zoho One een overzichtelijk systeem neergezet met de standaard CRM applicatie. Binnen de standaard is er een inrichting gemaakt om

 • Trainingen te kunnen plannen en de status te kunnen volgen

 • Deelnemers per training te kunnen inzien

 • Geautomatiseerde uitnodigen, reminders en evaluaties te kunnen versturen op het juiste moment

 • Trainingsmodules te faciliteren en feedback af te vangen met Zoho Survey op het vlak van online learning. En dat allemaal met 1 druk op de knop.

 • Eveneens is de pijplijn van de verkopen volledig inzichtelijk gemaakt waardoor nu ten alle tijde een duidelijk inzicht is in de stand van de verkopen en de te verwachten omzet.

Aanvullend heeft Apora met Zoho One, naast de CRM applicatie, ook vele andere applicaties kunnen vervangen voor bijvoorbeeld email marketing, website pop-up tools en automatische koppelingen met online learning platformen d.m.v. het gebruik van Zoho Campaigns, Zoho Survey en Zoho Creator.

Mede door de inzet van Zoho One was Apora snel klaar voor een vervolgproject met NMT om de 'Nederland leert door' trainingen te ondersteunen en volledig geautomatiseerd af te vangen. Met dit programma komen partijen zoals NMT in aanmerking voor de daarbij horende overheidssubsidie. Deze kan ingezet worden om heel 2022 gratis trainingen te kunnen volgen met ondersteuning van overheidsgelden. Mede omdat Apora ervoor heeft gezorgd dat het volledige traject vastgelegd wordt met een duidelijk audit trail, wat noodzakelijk is om inzichtelijk te maken hoe het gehele inschrijvings- en trainingsproces is verlopen is NM in aanmerking gekomen voor de door de overheid verstrekte subsidies per deelnemer om verdere groei van de organisatie te kunnen garanderen. 

In het kort: 'We Make Zoho Simple'